8 radnji koje je potrebno obaviti kod parcelacije veće parcele

26. svibnja 2021.

Što je parcelacija?

Parcelacija je dioba zemljišta na manje parcele ili spajanje više katastarskih čestica u jednu. Tako to zvuči u teoriji, no kako to izgleda u praksi?

Imate parcelu za koju smatrate da je prevelika za vaše potrebe i da ima puno boljih načina za iskoristiti je?  Npr., prodati pola parcele i zaraditi?

Pa krenimo od toga.

Što morate poduzeti kod parcelacije?

Zamislimo situaciju ovako: Na velikoj parceli koju posjedujete imate kuću i okućnicu. Da biste prodali pola parcele, morate poduzeti određene radnje koje ćemo vam sada pokušati pobliže objasniti.

  1. Vaša parcela sada se mora podijeliti na dvije što se obavlja preko Rješenja o utvrđenju građevne čestice jer je parcela u građevinskom području
  2. Na gore navedenom linku pronađite obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice koji je potrebno ispuniti (uz taj obrazac potrebno je priložiti još dokumenata i skica koje će izraditi vaš geodet)
  3. Prilikom parcelacije moguće je obaviti 2 posla istovremeno. Možete podijeliti vašu česticu te upisati vaš objekt u katastar i zemljišne knjige
  4. Kada je parcelacija provedena, imate čiste papire i možete prodati svoju parcelu
  5. Klijent kojem ste prodali drugu polovicu parcele napravio je projekt za gradnju nove kuće na tom dijelu parcele pa za novu kuću treba geodetsku podlogu i kasnije mora napraviti Geodetsku situaciju građevine
  6. Nakon toga je potrebno napraviti iskolčenje za građevinu koja se namjerava graditi na prodanom dijelu parcele
  7. Potom slijedi izgradnja nove građevine
  8. I na kraju, potrebno je novu građevinu upisati u katastar

 

Ako trebate pomoć kod parcelacije i sličnih problema, obratite nam se za sve nedoumice jer mi ćemo ih vrlo rado pomoći riješiti! ?

Kontaktirajte nas

Agrodet d.o.o.
Matije Divkovića 12
Zagreb HR-10000

+385 95 337 5304

©2023 Agrodet | Web by KioskStudio