Problemi po nasljedstvu – knjižno ili izvanknjižno vlasništvo?

8. lipnja 2021.

Nekretnina koju ste naslijedili može biti knjižno ili izvanknjižno vlasništvo prijašnjeg vlasnika.

Knjižno vlasništvo

Knjižno vlasništvo znači da je nekretnina upisana u zemljišnu knjigu na prijašnjeg vlasnika. Za to vam kao dokaz služi izvadak iz zemljišne knjige. Tada ćete se provedbom rješenja o nasljeđivanju vi upisati kao vlasnik ili suvlasnik na nekretnine navedene u rješenju o nasljeđivanju, naravno u definiranom omjeru.

Kako bi uživali bezbrižno u svom nasljedstvu ili nekretninu želite prodati nakon provedbe rješenja o nasljeđivanju potrebno je utvrditi sljedeće:

 • Jesu li upisani svi objekti koji postoje na zemljištu?
 • Jesu li objekti sagrađeni legalno i dali postoje sve dozvole za objekte?
 • Je li nekretnina prema broju katastarske čestice, površine i načinu uporabe na jednak način upisana u katastru i zemljišnoj knjizi?

Ako je koji odgovor negativan, potrebno je provesti odgovarajuće postupke kao i  usklađenje katastra i zemljišne knjige pa angažirajte geodeta da vam to riješi. O tome smo više pisali u blogu Nekoliko savjeta za svakog vlasnika nekretnine u RH.

Izvanknjižno vlasništvo

Izvanknjižno vlasništvo znači da nekretnina koju ste naslijedili nije upisana u zemljišnu knjigu na prijašnjeg vlasnika (npr. posjedovni list iz katastra glasi na vlasnika ali zemljišno knjižni izvadak ne ili nije upisan kao vlasnik niti u katastru niti u zemljišnoj knjizi). U tom slučaju nećete se moći direktno upisati kao vlasnik u zemljišnu knjigu temeljem rješenja o nasljeđivanju. Morate pokrenuti pojedinačni ispravni postupak ili podnijeti tužbu radi utvrđenja prava vlasništva

Pojedinačni ispravni postupak

  • Zahtjev (prijedlog) za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka podnosite vi ako za to postoji tzv. opravdani razlog.
  • Opravdani razlog za vođenje pojedinačnog ispravnog postupka postoji ako posjedujete ispravu kojom se može učiniti vjerojatnim da vam pripada pravo koje nije u vašu korist upisano i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise – Vaš opravdani razlog (isprava) je rješenje o nasljeđivanju.
  • Prijedlog se podnosi nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda kome nekretnina pripada.
  • Tek nakon provedbe postupka sud donosi rješenje na temelju kojeg se možete uknjižiti kao vlasnik naslijeđene nekretnine.

Tužba radi utvrđenja prava vlasništva

   • Tužba se podnosi na nekretninama koje su u posjedovnom listu glasile na osobu čiji ste nasljednik
   • Tužba se podnosi protiv svih onih koji su u zemljišnim knjigama prema zemljišno-knjižnim izvacima upisani kao vlasnici na predmetnim česticama.

Koji ćete od ova dva postupka koristiti radi usklađivanja pravnog i stvarnog stanja u zemljišnim knjigama ovisi isključivo o praksi, odnosno načinu rada mjesno nadležnog suda. Za oba slučaja obavezno angažirajte odvjetnika.

Ako ste jedini vlasnik naslijeđene nekretnine onda ste sretnik, pa čak i ako ste suvlasnik u polovini.

Dobro je ako ste u trećini i četvrtini.

Sve dalje je borba.

Ako vam se ništa od toga ne da raditi samostalno javite se da vam pomognemo!

Moj mail je blazenka.micevic@agrodet.hr

Vidimo se,

Blaženka

Kontaktirajte nas

Agrodet d.o.o.
Matije Divkovića 12
Zagreb HR-10000

+385 95 337 5304

©2023 Agrodet | Web by KioskStudio