Što je parcelacijski elaborat i koji dokumenti su potrebni za njegovu izradu?

4. lipnja 2021.

Što je parcelacija zemljišta?

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska čestica dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu. Provodi se pomoću parcelacijskog elaborata koji izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.

Što je parcelacijski elaborat?

Parcelacijski elaborat je geodetski proizvod sastavljen od grafičkih priloga s prikazanim stvarnim i katastarskim stanjem te niza pisanih iskaza za katastar i zemljišnu knjigu, a temelj je za promjenu stanja u katastru i zemljišnim knjigama.

Postoje dva različita postupka parcelacije: parcelacija poljoprivrednog zemljišta i parcelacija građevinskog zemljišta.

Da biste saznali je li vaša čestica u poljoprivrednom ili građevinskom području, obratite se nadležnom uredu za prostorno planiranje i urbanizam pri čemu Vam je potrebna kopija katastarskog plana.

Čemu služi parcelacijski elaborat?

Parcelacijski elaborat služi za formiranje jedne ili više čestica u svrhu:

 • kupnje ili prodaje nekretnina
 • ostavinske diobe
 • dobivanja hipotekarnog kredita
 • diobe obiteljske imovine
 • rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
 • formiranja građevnih čestica ili čestica služnih njima (prilazni putevi)
 • okrupnjavanja čestica

Koji dokumenti su vam potrebni za izradu parcelacijskog elaborata?

Prije predaje parcelacijskog elaborata u katastar potrebno je ishodovati dolje navedene dokumente za koje je bitno da nisu stariji od 6 mjeseci:

 • kopiju katastarskog plana
 • vlasnički list
 • posjedovni list
 • potvrdu o namjeni zemljišta i suglasnost Ministarstva poljoprivrede za čestice koje nisu građevne – poljoprivredno zemljište (Ministarstvo poljoprivrede daje suglasnost za poljoprivredno zemljište koje je u vlasništvu RH. Parcelacija privatnog poljoprivrednog zemljišta ne treba suglasnost Ministarstva poljoprivrede, parcelacija privatnog i državnog poljoprivrednog zemljišta treba dokument od urbanista da je zemljište izvan granica građevinskog područja)
 • dozvolu za formiranje čestice za građevinsko zemljište

 

Nepodudarnost čestice u katastru i zemljišnoj knjizi

Nakon malo teorije, ukratko ćemo pojasniti jedan od mnogo slučajeva kakvi su mogući kada je parcelacija u pitanju. Recimo da u katastru imate cijelu česticu, no ona je u zemljišnoj knjizi podijeljena na dvije. Tada je potrebno učiniti sljedeće korake:

 1. Snimiti parcelu na terenu
 2. Napraviti parcelaciju prema stanju u gruntovnici
 3. Iskolčiti točke parcelacije
 4. Predati elaborat u katastar
 5. Parcela je podijeljena!

 

Ako smatrate da trebate pomoć oko parcelacije ili drugih stvari vezano za vaše posjede ili nekretnine, slobodno nam se javite jer će vam naš tim stručnjaka geodeta vrlo rado pomoći!

Kontaktirajte nas

Agrodet d.o.o.
Matije Divkovića 12
Zagreb HR-10000

+385 95 337 5304

©2023 Agrodet | Web by KioskStudio