Što morate znati ako želite ishoditi uporabnu dozvolu

24. svibnja 2021.

ISHOĐENJE UPORABNE DOZVOLE

Recimo da se nađemo u situaciji da posjedujemo objekt za koji imamo građevinsku dozvolu te potvrdu da je izgrađen do 15. veljače 1968. godine. Imamo čak i upis u katastar i zemljišne knjige, no to ne znači nužno da je isti i legalan. Uz rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola smatra se završnim aktom legalnosti nekog objekta. Kada govorimo o prometu nekretnina, rekonstrukciji postojećih objekata ili nadogradnji, takav akt nužan je uvjet za legalno postupanje.

Kako ishoditi uporabnu dozvolu?

Postoje različiti slučajevi koji nam definiraju kako i na koji način ishoditi uporabnu dozvolu. Mala kuća na proplanku možda ima puno šarma, ali ne i puno potencijala ako nam fali upravo taj jedan papir za rekonstrukciju savršene vikendice, za mirnu ostavštinu za naše nasljednike ili pokretanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Primjerice, ako znamo da je kućica na tom mjestu još od davnina, možemo zatražiti od nadležnog ureda za katastar uvjerenje da je građevina evidentirana prije 15. veljače 1968. godine.

Izdavanje uvjerenja za podnošenje zahtjeva s ispunjenim podacima o podnositelju zahtjeva, katastarskoj čestici na kojoj je objekt sagrađen te potvrde o plaćenim upravnim pristojbama iznose 35,00 HRK te su stvarni troškovi postupka 120,00 HRK. Ako katastarski ured utvrdi da je vaša građevina vidljiva na snimkama iz zraka, službeno uvjerenje, kopija katastarskog plana te kopija snimki iz zraka stižu na vašu adresu.

Tko izdaje uporabnu dozvolu?

S uvjerenjem na vašoj adresi, možemo prijeći na idući korak – ishođenje uporabne dozvole. Tko uopće izdaje uporabnu dozvolu? Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, točnije, nadležno tijelo za upravne poslove graditeljstva na području na kojem se nalazi vaša građevina. Ponovno ispunjavate zahtjev, ali ovaj put prilažete dokaz (uvjerenje) da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. te kopiju katastarskog plana za česticu na kojoj se ona nalazi, uz uplatu upravnih pristojbi u iznosu od 20,00 HRK. Na temelju zaprimljenog zahtjeva, referent izlazi na predmetnu lokaciju kako bi utvrdio da na objektu nema ilegalnih nadogradnji novijeg datuma i dimenzije objekta koje će biti definirane unutar uporabne dozvole. Ako vaš objekt nakon obavljenog terenskog uviđaja ispunjava navedene zahtjeve, potrebno je uplatiti još 600,00 HRK i voilà! – uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968 je vaša.

Akt za građenje izdan do 1.listopada 2007. godine

Možda vaša kućica nije tu od davnina, ali djed u ladici  ima rješenje ili građevinsku dozvolu natipkanu pisaćom mašinom i potpisanu od strane predsjednika komiteta. Takav dokument smatra se aktom za građenje izdanim do 1. listopada 2007. godine. Uz ispunjen zahtjev prilažete odgovarajući dokument te nakon terenskog uviđaja, ako je vaša građevina izgrađena u skladu s „građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela u pogledu namjene, vanjskih mjera svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine, oblika i veličine građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru“ možete ishoditi uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine. Bitno je napomenuti da se ovakav akt može izdati i za dio građevine, pa tako npr. iako je garaža nelegalna kuća, ona može postati legalna.

Takve dozvole spadaju u uporabne dozvole za određene građevine gdje još možemo pribrojati:

  • Uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
  • Uporabnu dozvolu za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
  • Uporabnu dozvolu za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Što s uporabnom dozvolom kod nove kuće?

Ako se pak radi o kući novog ruha ili ste ‘mijenjali’ staro za novo (napravili potpuno novu kuću unutar dimezija stare), ista se može koristiti tek nakon što nadležno tijelo za graditeljstvo izda uporabnu dozvolu. Na temelju zahtjeva investitora, odnosno vlasnika građevine, u roku od trideset dana od primitka urednog zahtjeva, obavlja se tehnički pregled građevine (u svrhu utvrđivanja usklađenosti s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom), a osam dana od tehničkog pregleda izdaje se uporabna dozvola.

Više informacija o uporabnoj dozvoli možete pronaći na linku Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, za obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15.veljače 1968. godine kliknite ovdje, a za sva dodatna pitanja vaš Agrodet tim stoji na raspolaganju!

e-dozvola

Kontaktirajte nas

Agrodet d.o.o.
Matije Divkovića 12
Zagreb HR-10000

+385 95 337 5304

©2023 Agrodet | Web by KioskStudio