Prenamjena zemljišta, što i kako?

6. srpnja 2021.

Imam jednu lijepu parcelu i znam točno što bi s njom, ali ne znam što zapravo smijem s njom. U slučaju da se pitate nešto slično, možda vas upravo ove smjernice dovedu do pravog odgovora.

Namjena zemljišta

Nekakva osnovna podjela zemljišta bila bi u odnosu na njegovu namjenu. Građevinska, poljoprivredna, gospodarska itd. Namjena zemljišta i zone namjene definirane su prostornim planom važećim za područje na kojem se vaše zemljište nalazi. Ako ste raspoloženi za malo DIY istraživanja, odgovor na pitanje u kojoj zoni namjene je vaša čestica možete pronaći na stranicama Informacijskog sustava prostornog uređenja. ISPU portal omogućuje vam pretraživanje zemljišta prema broju katastarske čestice i nazivu katastarske općine te uz uključen sloj važećeg prostornog plana lako se definira namjena vašeg zemljišta. Takva identifikacija isključivo je informativnog karaktera, a za službenu potvrdu potrebno je zatražiti očitovanje nadležnog ureda za urbanizam.

Možda je vaša poljoprivredna čestica pogodna za diobu ili spajanje kako biste lakše upravljali vašim zemljištem, onda je upravo uvjerenje da se ono nalazi van građevinskog područja osnova za geodetski elaborat kojim ćete to i ostvariti.

Što ako imate zemljište unutar poljoprivredne zone?

Hm, izgleda da je vaše zemljište unutar poljoprivredne zone, ali vi bi ipak nešto tu izgradili ili već imate nekakav objekt na čestici? Kako bi zemljište prešlo u građevinsku zonu naselja, postoji mogućnost podnošenja zahtjeva za prenamjenu. Uz kopiju katastarskog plana i ispunjen zahtjev unutar kojeg je potrebno definirati planiranu (ili postojeću) izgradnju podnosi se zahtjev za izmjenu prostornog plana uređenja. Općina ili grad razmotrit će vaš zahtjev prilikom provođenja idućih izmjena i dopuna prostornog plana te isti uvažiti ili pak odbiti.

Osim navedenog, prostornim planom točno se definiraju i uvjeti gradnje za neko područje. Koja je minimalna površina građevne čestice? Koja je maksimalna površina objekta koji želim izgraditi? Trebam li pristupni put na parcelu? Mogu li izgraditi prostor za alat na poljoprivrednoj parceli ili staviti kamp kućicu? Odgovori na takva pitanja nalaze se upravo u prostornom planu.

Mi smo uvijek raspoloženi za ‘kopanje’ po vašem zamljištu, pa nam se s povjerenjem obratite. Vaš Agrodet tim!

Kontaktirajte nas

Agrodet d.o.o.
Matije Divkovića 12
Zagreb HR-10000

+385 95 337 5304

©2023 Agrodet | Web by KioskStudio